Για την πλοήγηση


Πελματογράφημα


Ο τρόπος που βαδίζουμε επηρεάζει τη στάση του σώματος μας. Τα πέλματα αποτελούν τη βάση του σώματος μας και παίζουν σημαντικό ρόλο στη κίνηση του, για αυτό υπάρχει αυξημένη ανάγκη για φροντίδα και προστασία.

Οι καθημερινές μας ανάγκες (ορθοστασία, περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες), καταπονούν τα κάτω άκρα, προκαλούν επίπονες καταστάσεις και τραυματισμούς.

Βασική αιτία των οποίων είναι η επιλογή ακατάλληλων υποδημάτων.

Τι είναι ο πελματογράφος;

Ο πελματογράφος είναι μια πλατφόρμα με ψηφιακούς αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν την εικόνα των πελμάτων σας. Επισημαίνοντας την μορφή της αστάθειας, την κατανομή του βάρους σας στο κάθε πέλμα και τις αδυναμίες αυτών. Όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφονται και αναλύονται στο εξειδικευμένο software που συνοδεύει τον πελματογράφο με στόχο την δημιουργϊα ορθωτικών πελμάτων, που θα διορθώσουν την στάση του σώματος και τις αδυναμίες των πελμάτων σας.

Πελματογράφημα

Με το πελματογράφημα ο εξεταστής μπορεί να αντιμετωπίσει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις τυχόν αδυναμίες ή τα προβλήματα στήριξης των πελμάτων σας. Με απώτερο σκοπό την άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων και την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων.

Τα ορθωτικά πέλματα κατασκευάζονται ανάλογα με το κάθε ατομικό πρόβλημα και έτσι εξασφαλίζουν τη σωστή στάση σώματος, την μέγιστη άνεση σωστό βάδισμα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή την διόρθωση των προβλημάτων.